Mikä on {{chartFullCurrency}}?

{{chartFullCurrency}}en hinta
{{chartFullCurrency}}in hinta

{{chartFullCurrency}}

{{rate}}€
{{change}}%

Osta kryptovaluuttoja turvallisesti ja vaivattomasti

Luo tili ja aloita kryptovaluuttasijoittaminen Northcrypton avulla.

Aloita sijoittaminen

Aave on yksi maailman suurimmista ja suosituimmista DeFi-palveluista. DeFi on lyhenne englanninkielisistä sanoista Decentralized Finance. DeFi tarkoittaa käytännössä sitä, että perinteiset finanssipalvelut tuodaan hajautetun lohkoketjun päälle, jolloin tarve kolmansille osapuolille, kuten pankeille poistuu. Suurin osa DeFi-palveluista Aave mukaan lukien on kehitetty Ethereumin lohkoketjun päälle.

Aave on tällä hetkellä maailman suosituin hajautettu vertaislainapalvelu, jossa käyttäjät voivat joko ansaita korkoa tallettamalla varoja palveluun tai vaihtoehtoisesti lainata muiden käyttäjien palveluun tallettamia varoja. Kaikki tämä on mahdollista ilman kolmansia osapuolia, kuten pankkeja. Aaveen palveluvalikoima kasvaa jatkuvasti ja jossain vaiheessa voimmekin olla tilanteessa, jossa Aave mahdollistaa käyttäjilleen jopa useampia perinteisiä pankkeja monipuolisemmat palvelut.

Aave on hajautettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva DeFi-protokolla, jolla on myös oma tokeninsa nimeltään AAVE. AAVE-token on Aaveen governance token, vapaasti suomennettuna hallinto-token. AAVE-tokenin omistajat voivat äänestää Aaveen kehityksestä ja näin omalla toiminnallaan vaikuttaa palvelun suuntaan. Tämän lisäksi Aaveella on käytössään myös staking-ominaisuus, jossa AAVE-tokenin omistajat voivat halutessaan lukita omistamiaan AAVE-tokeneita palveluun. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että AAVE-tokenin steikkaus on eri asia kuin tekstissä aiemmin mainittu lainapalvelu, jossa on mahdollista saada vuosikorkoa omalle talletukselleen. Aaveen staking on palvelun turvamekanismi, joka ehkäisee likviditeettiongelmia ja suojaa palveluun tallettaneiden varoja mahdollisissa äkillisissä markkinaromahduksissa. AAVE-tokenia steikkaamalla on mahdollista saada myös korkotuottoa vastineeksi palveluun tallettamista tokeneista. Korko maksetaan luonnollisesti myös AAVE-tokeneina.

Aaveella ei ole omaa lohkoketjuaan ja palvelu toimii useimpien muiden DeFi-palveluiden tapaan Ethereumin lohkoketjun päällä. Aave tukee tällä hetkellä useita Ethereumin lohkoketjun päälle rakennettuja kryptovaluuttoja ja palvelun valikoima on jatkuvassa kasvussa. Jotain Aaveen suosiosta kertoo se, että Aave on sen palveluun lukitun varallisuuden määrällä mitattuna maailman suurimpia DeFi-palveluita.

Aaveen historia

Aave perustettiin vuonna 2017. Aaveella on vahvat suomalaislähtöiset juuret, sillä Aaveen perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja on suomalainen Stani Kulechov. Aaveen pääkonttori sijaitsee nykyisin Lontoossa ja sen palveluksessa työskentelee suuri määrä kryptovaluuttamaailman kovimpia osaajia.

Alunperin Aave tunnettiin nimellä ETHLend (Ethereum Lending). ETHLend järjesti vuonna 2017 joukkorahoituksen, kryptovaluuttamaailmassa tuttavallisemmin ICO:n, ja keräsi tämän myötä itselleen 16,2 miljoonan dollarin rahoituksen. Vuonna 2018 ETHLend vaihtoi nimensä Aaveeksi. Nimenvaihdoksen yhteydessä myös palvelun toimintamallia muutettiin niin, että likviditeetin tarjoaminen palveluun helpottui.

Aave-protokolla aloitti toimintansa Ethereumin verkossa vuoden 2020 tammikuussa. Vuonna 2020 Aave sai myös UK Financial Conduct Authority -lisenssin, jonka myötä Aaveesta tuli virallinen elektronista rahaa käsittelevä instituutio. Aave on jo alusta alkaen ollut yksi DeFi-palveluiden suurimmista pioneereista ja se on omalla toiminnallaan määrittänyt koko DeFi-sektorin suuntaa.

Aaveen toimintaperiaate

Erilaiset DeFi-palvelut mahdollistavat jokaiselle ihmiselle avoimen markkinan, joka toimii huomattavasti perinteistä pankkijärjestelmää tehokkaammin. DeFi tuo perinteisistä pankeista tutut palvelut nykyisistä keskitetyistä järjestelmistä täysin uusiin hajautettuihin järjestelmiin. Aaveen ja muiden DeFi-palveluiden edut nykyisiin keskitettyihin järjestelmiin verrattuna ovat kiistattomia. Yksi Aaveen tärkeimmistä ominaisuuksista on ehdottomasti avoimuus. Aave toimii avoimen lohkoketjun päällä, joten Aaveen toiminta on täysin läpinäkyvää. Aaveen käyttäjät ja AAVE-tokeniin sijoittavat tietävätkin hyvin tarkkaan projektin kulloisenkin kehityksen.

Aave on täysin hajautettu järjestelmä, eikä palvelu hallinnoi itse missään vaiheessa käyttäjien palveluun tallettamia kryptovaluuttoja. Palveluun talletettujen kryptovaluuttojen omistusoikeus on siis koko ajan palvelun käyttäjillä, eikä omistusoikeus siirry missään vaiheessa prosessia Aaveelle. Aave eroaakin toimintaperiaatteeltaan hyvin paljon perinteisistä, keskitetyistä finanssipalveluiden tarjoajista.

Aave on hajautettu vertaislainapalvelu, joten lainaamisen mahdollistaman likviditeetin tarjoaminen on palvelun käyttäjien vastuulla. Aaveen käyttäjät voivat ansaita korkotuottoa palveluun tallettamilleen varoille. Aave antaa palveluun tallettaneille talletusta vastaavan määrän omia korkoa tuottavia aTokeneitaan (Aave interest bearing token). Aaveen aTokenit luodaan talletuksen yhteydessä ja tuhotaan talletusta lunastettaessa. Esimerkiksi jos haluaa tallettaa Aaveen palveluun Chainlinkin LINK-tokeneita, saa vastineeksi Aaveen omaa aLINK-tokenia.

Aaveen aTokenit mahdollistavat sen, että käyttäjien talletukset eivät ole lukittuna Aaveen palveluun. Aaveen aTokenien kerryttämä korkotuotto mahdollistaa sen, että talletusta lunastettaessa palvelusta saa määrällisesti enemmän varoja ulos kuin mitä on itse alunperin tallettanut. Talletuksen lunastamisen yhteydessä aTokenit vaihtuvat takaisin palveluun alunperin talletetuksi valuutaksi.

Yllä mainitun likviditeetin tarjoamisen lisäksi Aaveen palvelusta on myös mahdollista ottaa lainaa. Aave tarjoaa täysin automatisoidun lainapalvelun, jossa kenen tahansa on mahdollista nostaa palvelusta lainaa kryptovaluuttoina ilman perinteisistä pankeista tuttuja raskaita ja aikaa vieviä prosesseja. Aaveen tarjoaman lainapalvelun suurin hyöty on se, että palvelua hyödyntämällä on mahdollista hankkia likviditeettiä ilman, että joutuu myymään omistamiaan kryptovaluuttoja.

Käytännössä lainaaminen vaatii aina ylivakuuttamista, eli vakuuksien määrän on oltava huomattavasti lainan määrää suurempi. Mitä suurempi vakuuksien ja lainan määrän erotus on, sitä paremmin laina on lainanottajan näkökulmasta suojattu. Kryptovaluuttojen kurssit voivat tunnetusti muuttua hyvin nopeasti. Yllättävä ja raju kurssilasku voi johtaa siihen, että Aave-protokolla joutuu automaattisesti myymään osan talletetuista vakuuksista lainan kokonaismäärän pienentämiseksi.

Aave tarjoaa käyttäjilleen yhden DeFi-palveluiden laajimmista korkovalikoimista. Kryptovaluuttojen lainaajat voivat hyödyntää useita erilaisia korkovaihtoehtoja aina kiinteistä koroista muuttuviin korkoihin. Laaja valikoima erilaisia korkotasoja takaa sen, että kaikki voivat löytää palvelusta omiin preferensseihin parhaiten sopivan koron. Lisäksi käyttäjät voivat myös vaihtaa eri korkotasojen välillä tarpeen mukaan.

Aave sijoituskohteena

Aave on yksi maailman suosituimmista DeFi-palveluista. DeFi on puolestaan yksi merkittävimmistä kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen mahdollistamista asioista. Useat asiantuntijat uskovat DeFi:n muuttavan tulevaisuudessa tapaamme käyttää pankkipalveluita. DeFi on täysin ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka mahdollistamat hyödyt perinteisiin järjestelmiin verrattuna ovat huomattavia.

Aaveeseen sijoittaminen tapahtuu käytännössä ostamalla Aave-protokollan omaa tokenia nimeltään AAVE. AAVE-tokenin omistajat pääsevät vaikuttamaan palvelun kehitykseen sekä ansaitsemaan staking-tuottoja palveluun lukitsemilleen tokeneille. AAVE-tokenin kurssikehitys riippuu sekä Aave-protokollan käytön kasvusta, että DeFi-palveluiden suosiosta. Mikäli ihmiset arvostavat DeFi-palveluiden mukanaan tuomia etuja perinteiseen järjestelmään verrattuna ja ryhtyvät käyttämään DeFi-palveluita kasvavissa määrin, näkyy se luonnollisesti myös Aave-protokollan suosion kasvuna. AAVE-tokenin kurssi on puolestaan täysin sidoksissa Aave-protokollan suosioon.

Aave-protokollaa kehitetään aktiivisesti ja tulevaisuudessa Aaveen palveluvalikoima tulee suurella todennäköisyydellä kasvamaan. Aave on onnistunut tarjoamaan käyttäjilleen helppokäyttöisen ja luotettavan DeFi-palvelun, joka pyrkii jatkuvasti kehittymään ja luomaan uusia innovaatioita. Aave onkin saavuttanut suuren suosion kryptovaluuttoihin sijoittaneiden keskuudessa. Aave-protokollaan talletetun likviditeetin määrä on ollut tasaisessa nosteessa ja yhä useammat ihmiset ovat löytäneet Aaveen tarjoamien DeFi-palveluiden piiriin. Helpoiten Aaveen omaan AAVE-tokeniin sijoittaminen onnistuu Northcrypton palvelussa.

Rekisteröidy nyt ja sijoita Aaveeseen