Tietosuojaseloste


Viimeisin päiväys: 01.08.2023

Northcrypto.com on sitoutunut suojaamaan käyttäjiensä ja sivustolla vierailevien henkilöiden yksityisyyttä. Luodessasi käyttäjätilin ja käyttäessäsi palveluamme me keräämme, käytämme, jaamme ja säilytämme sinuun liittyvää tietoa tässä Tietosuojaselosteeseen kuvatulla tavalla. Kerromme alla sinulle siitä, miten tietojasi, ja erityisesti sinuun henkilökohtaisesti yhdistettävissä olevia tietoja, joita meillä voi olla hallussamme, kerätään, käytetään, säilytetään, jaetaan ja poistetaan (kaikki edellä mainitut yhdessä ja erikseen “käsitellä”).

Huomaathan, että tätä Tietosuojaselostetta voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa northcrypto.com-sivustolta kulloinkin voimassa olevan versio. Pyrimme aina tiedottamaan käyttäjillemme merkittävistä muutoksista tähän Tietosuojaselosteeseen verkkosivustollamme northcrypto.com.

1. Rekisterinpitäjä

NorthCrypto Oy
2918254-9
Kristiinankatu 9, 20100 Turku

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää tästä Tietosuojaselosteesta, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse: support@northcrypto.com.

2. Tiedot, joita käsittelemme

1) Ei-henkilökohtainen tieto

Tässä Tietosuojaselosteessa “Ei-henkilökohtainen tieto” tarkoittaa tietoa, josta sinua ei voida tunnistaa ja jota ei siten pidetä henkilötietona rekisterinpitäjään soveltuvan lainsäädännön mukaan. Lisäksi ei-henkilökohtainen tieto tarkoittaa koostettua ja anonymisoitua tietoa, joka on palvelujen käytöstä kerättyä dataa, mutta josta on poistettu kaikki sellaiset tiedot, jotka voitaisiin yhdistää tiettyyn henkilöön. Ei-henkilökohtainen tieto voi sisältää tavanomaista käyttäjäkunnan profilointiin liittyvää tietoa tai muuta tietoa, jonka perusteella henkilöitä ei voida tunnistaa.

Saatamme käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia analysointityökaluja joidenkin ei-henkilökohtaisen tietojen automatisoituun keräämiseen ja käyttämiseen. Keräämämme ja käyttämämme ei-henkilökohtaisen tiedon tyyppejä ovat muun muassa (i) käyttäjää koskevat ohjelmisto- ja laitetiedot, kuten tiedot verkkoselaimesta, käyttöjärjestelmäasetuksista ja versioista (ii) yleinen data palvelujen käyttötavoista ja -taipumuksista (iii) muu ei-henkilökohtainen tieto, joka näkemyksemme mukaan on tarpeen palvelujemme kehittämiseksi.

2) Henkilötiedot

Tässä Tietosuojaselosteessa “henkilötieto” tarkoittaa mitä tahansa tietoa, joka liittyy sinuun (“rekisteröity”) ja josta sinut luonnollisena henkilönä voidaan tunnistaa. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti tunnisteen kuten nimen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman henkilöllisyyteesi liittyvän tekijän perusteella.

Henkilötiedot, joita keräämme ja käsittelemme voivat olla:

 • Yhteystiedot: Nimesi, osoitteesi, sähköpostisoitteesi ja muut yhteystietosi, pankkiyhteystietosi, sekä muut henkilökohtaiset tiedot, joita saatamme kysyä ja jotka annat meille palveluihin liittyvän viestinnän tai palvelujen käyttämisen johdosta. Huomaathan, että mikäli et anna meille edellä tarkoitettuja tietoja, et välttämättä pysty käyttämään palvelujamme tai jotakin palvelujen ominaisuutta.
 • Tunnistamis- ja tuntemistiedot: Nimesi, osoitteesi, henkilötunnuksesi sekä tieto siitä, oletko Euroopan Union tai Euroopan unionin jäsenvaltion julkistamalla finanssipakotelistalla sekä siitä, oletko laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tarkoitettu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, sekä muut vastaavat lakisääteiset tunnistamis- ja tuntemistiedot.
 • Viestintätiedot: Tiedot sinun ja meidän välisestä viestinnästä, mukaan lukien kaikki viestit, ilmoitukset, pyynnöt ja muu vastaava viestintä, joka tapahtuu sähköpostitse, palvelun ominaisuuksia käyttämällä tai muulla tavoin.
 • Käyttäjätilitiedot: Käyttäjätilisi aktiivisuutta ja kaupankäyntihistoriaasi koskevat tiedot, käyttäjätilisi asetukset, maksutietosi tai mikä tahansa käyttäjätilillä oleva tieto.
 • Taloudelliset tiedot: Tiedot tuloistasi ja/tai varallisuudestasi tai muista taloudellisista seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta palvelujen käyttämiseen.
 • Tekniset tiedot: Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot, kuten se, kauanko vietät aikaa verkkosivustolla ja sen alasivustoilla, IP-osoitteesi, selaintyyppisi, käyttöjärjestelmäsi, sivut joiden kautta saavut verkkosivustolle sekä sivut, joilta poistut, päivämäärät ja vierailujen ajat, ja muut verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot.

3. Miten keräämme tietoa

Voimme kerätä sinusta tietoa seuraavilla tavoilla:

Sinun antamasi tieto: Voit antaa meille henkilötietojasi muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Luodessasi käyttäjätilin ja tunnistautuessasi palvelujen käyttämistä varten, esimerkiksi kun syötät tietojasi rekisteröitymislomakkeelle, tai mikäli olemme vaatineet ylimääräisiä tunnistamismenetelmiä, vaatimusten mukaisia tietoja toimittaessasi.
 • Käyttäessäsi palvelujamme, esimerkiksi tehdessäsi kauppoja.
 • Tehdessäsi pyyntöjä tekniselle tuellemme, tai lähettäessäsi meille muita viestejä sähköpostitse tai muilla tavoilla.
 • Muut palvelujemme ja verkkosivustomme käyttämiseen liittyvät tilanteet, jotka edellyttävät henkilötietojen antamista.

Automatisoitu tiedonkeruu: Voimme kerätä automatisoidusti muun muassa käyttäjätilitietoa, teknistä tietoa ja viestintätietoa, kun käytät palvelujamme ja verkkosivustoamme.

Kolmannet osapuolet ja julkiset lähteet: Saatamme saada henkilötietojasi seuraavista lähteistä:

 • Tunnistamiseen liittyviä tietoja asiakkaan tunnistamispalveluja tarjoavilta toimijoilta.
 • Teknistä tietoa analyysi- ja markkinointityökalujen tarjoajilta.

4. Kuinka käytämme henkilötietojasi

Saatamme käyttää ja käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme palveluitamme sinulle.
 • Hallinnoidaksemme käyttäjätiliäsi ja palvelujen käyttöä, mukaan lukien palvelun käyttöä koskevien rajoitusten, kuten varallisuuden siirtoja koskevien rajoitusten, asettaminen.
 • Veloittaaksemme sinua palvelujen käytöstä ja periäksemme sinulta tarvittaessa saataviamme.
 • Vastataksemme palveluja koskeviin tiedusteluihisi ja antaaksemme sinulle palvelujen käyttöä koskevaa olennaista tietoa, kuten päivityksiä koskien huoltokatkoja, uusia ominaisuuksia tai asioita jotka liittyvät palvelujen käyttöön ja muihin toimiisi, jotka liittyvät palveluihin.
 • Lähettääksemme sinulle tietoa palvelujen käyttöön liittyvistä tarjouksista tai tuotteista ja muista palveluista, jotka saattavat arviomme mukaan kiinnostaa sinua. Lähetämme edellä mainittuja viestejä kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että olemme saaneet suostumuksesi siltä osin kuin suostumus on tarpeen.
 • Suojataksemme ja ylläpitääksemme tietoverkkoamme ja palveluitamme, ja estääksemme, tunnistaaksemme ja korjataksemme teknisiä ongelmia ja turvallisuusriskejä.
 • Vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme petoksia, rahanpesua, rikollista toimintaa tai muunlaista palvelujen väärinkäyttöä.
 • Täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme ja suojataksemme omia tai kolmansien osapuolten, kuten palvelujen muiden käyttäjien, tärkeitä etuja.
 • Tutkiaksemme ja suorittaaksemme palveluja koskevaa tilastollista analyysia, esimerkiksi tarkkaillaksemme sitä, miten käyttäjät käyttävät palveluja.
 • Voidaksemme kohdistaa voimavaramme paremmin ja parantaaksemme sinulle ja muille käyttäjille tarjoamiamme palveluja.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisen perusteet

Voimme käsitellä henkilötietojesi useilla eri perusteilla, mukaan lukien:

 • Muodostaaksemme sopimussuhteen kanssasi ja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, mukaan lukien palvelun Käyttöehdoissa asetetut velvollisuudet.
 • Lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 • Oikeutettujen etujemme perusteella, mukaan lukien:
  • Varmistaaksemme tietoverkkojemme, tietojemme ja omaisuutemme turvallisuuden.
  • Suojataksemme omia tai kolmansien osapuolien kuten palvelun muiden käyttäjien tärkeitä etuja.
  • Viestittääksemme sinulle tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, joista arviomme mukaan saatat olla kiinnostunut.
  • Hallinnoidaksemme ja yleisesti harjoittaaksemme liiketoimintaamme.
  • Estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme petoksia, rahanpesua, rikollista toimintaa tai muuta palvelun väärinkäyttöä.
 • Kenen tahansa henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 • Erillisen suostumuksesi perusteella (ainoastaan, jos lainsäädäntö edellyttää suostumusta tai sallii sen). Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumukseksi milloin tahansa.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin säilyttäminen on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen vuoksi.

Määritämme tarkoituksenmukaisen säilytysajan tietojen laajuuden, luonteen ja arkaluonteisuuden perusteella. Lisäksi otamme säilytysaikaa määrittäessämme huomioon vahinkoriskin, joka liittyy tietojen mahdolliseen väärinkäyttöön tai paljastumiseen; tarkoituksen, jota varten tietoja on käsitelty sekä lakisääteiset velvollisuudet. Arvioimme säännöllisesti, mitä tietoja säilytämme, ja siltä osin kuin toteamme, ettei jonkin tiedon säilyttäminen ole enää tarpeen, poistamme tai anonysoimme tiedon, tai mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi varmuuskopioidun tiedon osalta), säilytämme tiedon turvallisesti ja eristämme sen kaikesta käsittelystä siihen asti, kunnes tiedon poistaminen on mahdollista.

Huomaathan, että voimme jatkaa joidenkin henkilötietojen käsittelyä myös sen jälkeen, kun olet lopettanut palvelujen käyttämisen, erityisesti mikäli laki tai muu viranomaismääräys edellyttää säilyttämistä, tai mikäli säilyttäminen on tarpeen suojataksemme omia tai kolmansien osapuolien, kuten palvelun muiden käyttäjien, tärkeitä etuja, mukaan lukien käyttäjätilisi uudelleenaktivointi ilman tietojen häviämistä, mikäli päätät jatkaa palvelun käyttöä, maksujen ja saatavien periminen, teknisten ongelmien ratkaiseminen ja turvallisuusriskien ehkäiseminen, petoksien, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai palvelun muunlaisen väärinkäytön ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen, täytäntöönpannaksemme sopimuksen mukaisia oikeuksiamme tai esittääksemme vaateita tai puolustautuaksemme meitä vastaan esitetyiltä vaateilta, tai puolustaaksemme oikeuksiamme tai omaisuuttamme tai palvelujemme käyttäjien oikeuksia tai omaisuutta.

7. Miten jaamme henkilötietojasi

Saatamme jakaa henkilötietojasi seuraaville:

 • Konserniyhtiöillemme
 • Kumppaneillemme tai edustajillemme, jotka liittyvät käyttämiesi palvelujen toimitukseen.
 • Yhtiöt, jotka ovat tuottavat palveluihimme liittyviä toimintoja meille tai meidän lukuumme. Tällaisia toimintoja tarjoavia tahoja ovat esimerkiksi palvelintarjoajat, analytiikkatyökalujen tarjoajat ja markkinointi- ja viestintäpalvelujen tarjoajat sekä käyttäjän tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvien palveluiden tarjoajat.
 • Neuvonantajillemme, kuten tilintarkastajille, oikeudellisille neuvonantajille, kirjanpitäjille ja muille neuvonantajille.
 • Petosten ehkäisyyn liittyviä palveluita tarjoaville toimijoille ja perintäyhtiöille.
 • Viranomaisille, tuomioistuimille ja sääntelyelimille tai muille julkisyhteisöille, mikäli laki edellyttää henkilötietojen jakamista tai sallii jakamisen.

Kaikissa tapauksissa henkilötietojasi jaetaan ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen ja ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi.

Saatamme myös jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille puolustautuessamme vihamielisiä tai petollisia toimia vastaan, tai turvautuessamme oikeudellisiin suojakeinoihin rajoittaaksemme meille aiheutuvaa vahinkoa, tai mikäli myymme, sulaudumme, jakaudumme tai muulla tavoin uudelleen järjestelemme liiketoimintaamme ja uusi osapuoli tulee rekisterinpitäjäksi.

8. Miten turvaamme henkilötietosi

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme henkilötietojasi. Käyttämämme keinot ovat oikeasuhtaisia henkilötietojen käsittelystä aiheutuvaan riskiin ja suojaavat henkilötietojasi tahalliselta tai tahattomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä tietoihin tai tietojen paljastumiselta. Henkilökuntamme on koulutettu havainnoimaan tietoturvallisuutta työssään ja pääsy henkilötietoihin on ainoastaan sellaisella henkilöstöllä, jonka osalta pääsy on ehdottomasti tarpeen. Työntekijämme, edustajamme, sopimuskumppanimme ja palveluntuottajamme käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja salassapitovelvollisuuden velvoittamina.

9. Kansainväliset tietojen siirrot

Säilytämme henkilötietojasi turvallisilla palvelimilla turvallisissa maantieteellisissä sijainneissa Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan sellaiseen valtioon, jonka Euroopan komissio on arvioinut takaavan riittävän tasoisen tietosuojan. Voimme siirtää henkilötietojasi myös muuhun valtioon sillä edellytyksellä, että toteutamme tarkoituksenmukaiset suojatoimet. Suojatoimien avulla edellytämme tietojen vastaanottajalta, että henkilötietosi säilyvät siirrosta huolimatta suojattuina tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Suojatoimia ovat muun muassa Euroopan komission hyväksymien vakiolausekkeiden käyttäminen siirtoa koskevassa sopimuksessa. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoa suojatoimista. Yksittäisissä tapauksissa siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle voi myös perustua suostumukseesi tai siihen, että toteutamme palvelua, jota nimenomaisesti olet pyytänyt. Siirto voi myös perustua siihen, että sovellettava tietosuojalainsäädäntö muusta syystä sallii siirron.

10. Automatisoidut päätökset

Varaamme oikeuden tehdä automatisoituja päätöksiä, jotka koskevat käyttäjiämme. Päätökset voivat perustua esimerkiksi koneoppimista hyödyntävään algoritmiin ja profilointiin. Mikäli otamme käyttöön automatisoituja päätöksentekomenettelyjä, joilla on olennainen vaikutus sinuun, varmistamme, että sinulla on mahdollisuus vaatia, että luonnollinen henkilö käsittelee tiedot, sekä oikeus ilmaista oma kantasi ja riitauttaa päätös. Tiedotamme sinulle edellä mainituista tilanteista erikseen.

11. Uutiskirjeidemme kieltäminen

Northcrypto.comin rekisteröityneet käyttäjät saavat uutiskirjeemme ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Voit kieltää uutiskirjeen lähettämisen käyttämällä uutiskirjeessä olevaa kieltämiseen tarkoitettua linkkiä.

12. Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja siltä osin kuin käsittelemme, sinulla on oikeus saada pääsy noihin tietoihin sekä vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista tai täydentämistä. Tietyissä tilanteissa ja/tai tietyn tiedon, käsittelytarkoituksen tai oikeudellisen perusteen osalta sinulla voi myös olla oikeus vaatia henkilötiedon tai jonkin henkilötietojen osan poistamista, tai käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja/tai saada tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

Ole yhteydessä meihin, mikäli sinulla on jotakin kysyttävää edellä kuvatuista oikeuksistasi.

Mikäli henkilötietojen käsittelymme ei joltakin osin ole tietosuojalainsäädännön mukaista, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot löydät täältä: www.tietosuoja.fi.

13. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten. Esimerkkejä kerättävistä tiedosta ovat selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, päivämäärä- ja aikatiedot sekä sivustollamme selailemasi sivut. Kerätyt tiedot eivät yleensä mahdollista kävijöiden yksilöimistä, emmekä koskaan pyri yhdistämään evästeillä kerättyjä tietoja henkilöösi.

Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotta yhteistyökumppanimme voi tukea meitä esimerkiksi sivustomme käytön analysoimisessa ja arvioimisessa sekä mainonnan kohdentamisessa. Käytämme Google Analyticsiä, joka on yksi yleisimmistä ja luotettavimmista analytiikkatyökaluista. Google Analyticsin evästeet saattavat seurata esimerkiksi sitä, kauanko vietät verkkosivustollamme ja alasivut jolla vierailet. Saat lisätietoa Google Analyticista ja sen evästeistä Google Analytics -tietosivulta.

Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan palvelustamme, tulevat estetyiksi. Voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia myös niin, että saat tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jotkin kolmannet osapuolet mahdollistavat evästeistä kieltäytymisen kyseisen osapuolien omilla verkkosivuilla säädettävien asetusten kautta.

Jos kaikki evästeet on estetty, palvelumme voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.