Vad är Litecoin?


Litecoin

Litecoin

Symbol: LTC

Publicerat: 2011

Maximala: 84 miljoner

Delbarhet: 8 desimaler

Officiell hemsida: https://litecoin.org

Litecoin är en av de äldsta och mest populära kryptovalutorna i världen. Litecoin-nätverket gick online den 13 oktober 2011. Grundaren av Litecoin är Charlie Lee som arbetade för Google innan han grundade Litecoin. Tekniskt sett är Litecoin nästan identisk med Bitcoin. Litecoin används ofta för att testa nya innovationer som skapats för Bitcoin innan de appliceras på Bitcoin själv. Litecoin är som en lättare version av Bitcoin. Många säger att Bitcoin och Litecoin är som guld och silver i kryptovaluta-rummet.

För närvarande finns det cirka 65 miljoner Litecoins i världen. Maximalt antal Litecoin är 84 miljoner. Litecoin använder konsensusmetoden Proof of Work. Detta innebär att underhållsarbetet för blockchains görs med fysiska miners. Miners tilldelas för närvarande 12,5 nya Litecoins per block. Mängden nya Litecoins per block halveras ungefär vart fjärde år (vart 840 000 block). När det gäller Litecoin innebär halveringen av belöningen för mining att färre nya Litecoins kommer in på marknaden vart fjärde år. Liksom Bitcoin är halveringen av Litecoin en funktion som är programmerad inuti blockchain. Målet med halveringen är att förhindra inflation och hålla den totala mängden Litecoin stabil.

Litecoin blockchain underhålls av miners. I Litecoins blockchain är mining en validering av transaktioner. För denna insats får framgångsrika miners nya Litecoins som belöning. Mining är oerhört viktigt för Litecoins nätverk, utan miners skulle det inte finnas något Litecoin-nätverk.

Litecoin-grundaren Charlie Lee arbetar nu heltid för Litecoin Foundation. Litecoin Foundation är en ideell organisation som leder utvecklingsarbetet för Litecoin. Litecoin Foundations uppdrag är att främja och marknadsföra Litecoin och blockchain-teknik över hela världen.

Litecoins historia

Litecoins grundare Charlie Lee har spelat en mycket stor roll i projektet ända sedan starten. Även idag personifierar Charlie Lee Litecoin väldigt starkt. År 2000 tog Charlie Lee examen från Massachusetts Institute of Technology (MIT) med en magisterexamen i datavetenskap efter sin examen började Charlie Lee arbeta hos Google.

Charlie Lee arbetade hos Google mer än ett decennium tills han år 2011 blev intresserad av Bitcoin. Lee märkte snart att det kan finnas plats för en annan kryptovaluta tillsammans med Bitcoin. Slutligen gick Litecoin-nätverket i drift den 13 oktober 2011. Charlie Lee skapade alltså Litecoin relativt snabbt. Vissa säger att Lee bara kopierade Bitcoin-koden och gjorde några ändringar i den. Vilket det inte är något fel med, då Bitcoin är en programvara med öppen källkod som är gratis för alla att använda. Sedan starten har Litecoin mottagits väl. Idag har Litecoin etablerat sig bland de största kryptovalutorna i världen.

Från början var Charlie Lees mål att göra Litecoin snabbare och lättare än Bitcoin. Hur han lyckats med detta mål kommer att framgå i följande stycke, som handlar om skillnaderna mellan Litecoin och Bitcoin.

Skillnaderna mellan Litecoin och Bitcoin

En av de tydligaste skillnaderna mellan Bitcoin och Litecoin är det högre antalet Litecoins. Bitcoins maximala utbud är 21 miljoner, det maximala utbudet av litecoin är 84 miljoner. De maximala mängderna Litecoin och Bitcoin är programmerade i blockchains och kan inte ändras i framtiden.

Litecoin och Bitcoin använder båda en konsensusmetod som kallas Proof of Work. Proof of Work är en traditionell konsensusmetod där underhållsarbete av blockchains utförs med fysisk miningutrustning. Likt nya Bitcoins skapas nya Litecoins till världen som belöningar för mining. Ett nytt block av Litecoin blockchains skapas var 2,5 minut. Motsvarande siffra för Bitcoin är 10 minuter. Som ett resultat är Litecoins transaktioner till och med fyra gånger snabbare än Bitcoins transaktioner.

Litecoin och Bitcoin är tekniskt mycket lika varandra. Litecoin och Bitcoin kommer från samma programkod och deras blockchains är näst intill identiska. Grundaren av Litecoin Charlie Lee har flera gånger sagt att Litecoin kommer att dra mycket nytta av detta. Litecoin kan också dra nytta av Bitcoin-nätverksuppgraderingar för sin egen verksamhet. Ett bra exempel är Bitcoin SegWit-uppgraderingen, som också aktiverades i Litecoin förra året. SegWit-uppgraderingen förbättrade kapaciteten i Litecoin-nätverket. Förutom SegWit använder Litecoin också Lightning network, vilket också är bekant från Bitcoin. Tack vare Lightning network går Litecoin överföringar mycket snabbt. Litecoin gör också en liten skillnad jämfört med Bitcoin. Litecoin planerar att starta sekretessfunktionen MimbleWimble. Den integritets funktionen innebär att Litecoin-användare kan skydda sin integritet i framtiden. För närvarande finns ingen liknande sekretessfunktion planerad för Bitcoin.

Litecoin och Bitcoin är avsedda att tjäna olika användningsområden. Bitcoin är en butik av värde och ett alternativ till vårt nuvarande monetära system. När det gäller Litecoin gör snabbare transaktioner och lägre transaktionsavgifter det lämpligt för daglig användning.

Det viktiga att förstå är att även om Litecoin och Bitcoin är nästan identiska, är Litecoin inte en Bitcoin-fork, vilket innebär att dess blockchain inte är grenad från Bitcoins blockchain. Litecoin är en helt oberoende kryptovaluta med sin egen blockchain. Det finns bara många likheter mellan Litecoin blockchain och Bitcoin blockchain.

Registrera dig nu för att investera i Litecoin