Vad är en blockkedja?


Blockkedjor (eller blockchain) hör definitivt till dagens största globala megatrender. Varje kryptovaluta är baserad på blockchain-teknologin, och därför är det viktigt för alla med ett intresse för kryptovalutor att förstå vad blockkedjor är och hur de fungerar. Många har höga förväntningar på blockkedje-teknologier som sägs vara en av de största och mest disruptiva tekniska innovationer sedan uppfinningen av internet.

Blockkedjeteknologin är en teknologi som möjliggör att olika parter i en blockkedja kan skapa och underhålla olika distribuerade och delade databaser. Den kan anses vara en decentraliserad huvudbok, som kan användas för transaktioner mellan användaren (peer-to-peer). Teknologin innebär många olika fördelar som säkerhet och pålitlighet.

Men varför anses blockkedjor vara så säkra? Detta har med decentraliseringen att göra. Genom att distribuera den i blockkedjan lagrade informationen över en stor mängd datorer som kallas för ‘’node’’. Om en node skulle stängas av skulle det inte påverka den i blockkedjan lagrade informationen. Till exempel blockkedjan som Bitcoin är lagrat i uppstår av tiotusentals olika noder, som fortsätter med hanteringen av informationen även om en av noderna skulle stängas av. På grund av det är det i praktiken extremt svårt att skada Bitcoin-blockkedjan med en cyberattack.

Bitcoin var den första applikationen som utnyttjade konceptet med blockkedjeteknologin. Denna teknologin gör att Bitcoin är självständig valuta som inte kan styrs av en individ eller organisation. Om en av noderna i kedjan skulle bli hackats har det ingen inverka på Bitcoinen. Vanliga hot som hackare eller förtroendeproblem är ingen risk för Bitcoin-nätverket. Bitcoin-blockkedjan är en publik blockchain. Detta betyder att vem som helst kan lägga till en node till kedjan och bli en del av systemet.

Traditionella centraliserade databaser

För att kunna förstå blockkedjor och dess fördelar är det viktigt att förstå konceptet med en traditionell centraliserad databas. En centraliserad databas finns, lagras och underhålls på ett och enda ställe som till exempel en central dator eller databassystem. Det finns två stora utmaningar med systemet: förtroende och säkerhet. När det gäller hackare kan dessa centraliserade digitala databaser anses som riktiga drömmål.

Ett av de största problem med traditionella centraliserade databaser är att man måste kunna lita på databasadministratören som hanterar databasen. En av dagens stora problem är att den största delen av världens data är kontrollerad av bara ett par stora företag. Google äger alla dina internetsökningar medan giganter som Amazon och eBay vet allt om dina köpvanor. Det finns i princip inga gränser för vad den som äger datan kan göra med det. Dessutom är centraliserade databaser alltid utsatta för hackare.

Distribuerade databaser (blockkedjor)

En blockkedja är en distribuerad och fördelad databas som strävar efter att lösa problemet med centraliserade databaser. En decentraliserad blockkedja gör det möjligt att lagra data på ett säkert sätt där informationen lagras på många ställen samtidigt.

Tillförlitlighet är en av de nyckelfaktorerna som genererar intresse för blockkedjetekniken. Alla funktioner som utförs i en blockkedja är spårbara och det är i praktiken omöjligt att ändra på information som har lagrats i en blockkedja i efterhand. Alla parter i blockkedjan kan lita på såväl varandra och alla kedjans händelser. De som är med i kedjan kan göra säkra transaktioner mellan varandra utan ett behov för en tredje part. Man kan till exempel använda blockkedjan för valutatransaktioner utan bank eller smarta kontrakt utan advokater eller andra mellanhänder.

En blockkedja är en distribuerad och decentraliserad datastruktur. Det är just decentraliseringen som gör blockkedjor så säkra. Informationen är spridd i ett system med tusentals noder i stället för bara en databas. De kritiska punkter som skapar problem för centraliserade databaser genom att vara lätt att hacka finns inte alls i blockkedjor.

Vad innehåller blocken i blockkedjan?

Förenklad kan man beskriva en blockkedja som ett system av sammanlänkade block. En blockkedja är alltså data i form av en kedja. Oftast tänker man genast på kryptovalutor när man talar om blockkedjor, men samma systemet kan användas för så mycket annat. Systemet fungerar som ett optimalt sätt att lagra data som ska kontrolleras och registreras. Man skulle till exempel kunna använda blockkedjor för att hantera redovisning av transaktioner, penningöverföringar, verifiering av dokument, identitetshantering eller omröstning. Det handlar om ett mycket mångsidigt system som kan används i många olika kontexter.

Ett block i en blockkedja innehåller en förutbestämd mängd av data som är begränsad av storleken på blocket. Till exempel är Bitcoins blockkedjeblock i praktiken maximalt cirka 2 megabit stora. Detta betyder att man kan bara lagra en viss mängd data i ett block. Varje tio minuter växer Bitcoin-blockkedjan med ett nytt block.

Vem underhåller blockkedjan?

De som underhåller en blockkedja kallas för gruvarbetare (miners). I praktiken är gruvarbetare mycket kraftiga datorer som tävlar mot varandra och försöker lösa den utmanande matematiska ekvationen som krävs för att skapa ett nytt block innan de andra datorerna. Det är i princip gruvarbetaren som möjliggör decentraliseringen av blockkedjorna.

Vissa kanske tror att det som miners får i utbyte mot att de lämnar över datorkraften i en dator till nätverksunderhållsarbete. Den belöning som miners får kallas för blockbelöning. Blockbelöningen är en funktion som är programmerad i kryptovalutornas blockkedja. Blockbelöningen avgör också hur många nya kryptovalutor som genereras från varje nytt block. Utöver blockbelöningen får miners också en andel av blockkedjans transaktionsavgifter.

Blockkedjans framtid

Många tror att blockkedjor har en potential att förändra vår värld mycket mer än vi kan föreställa oss idag. De flesta kryptovalutor har sin egen blockkedja och dessa kryptovalutor använder tekniken för att hitta lösningar på olika problem. Redan idag används blockkedjan i många olika sektorer och mängden av användningsområden ökar ständigt.

Kryptovalutor är bara en av de många fenomen som har möjliggjorts av blockkedjetekniken. Världens största företag investerar enorma mängder pengar i att hitta nya sätt att använda blockkedjebaserade system i sitt verksamhet. Det finns ett stort intresse för blockkedjans många olika möjligheter. Det är sannolikt att denna teknologin kommer att ändra världen på flera sätt i framtiden. Att använda termen teknisk revolution är ingen överdrift i sammanhang med detta fenomen.