Solana on älysopimusalusta, joka on kasvattanut suosiotaan etenkin vuosien 2023–2024 aikana. Solana (SOL) on samalla onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa myös markkina-arvoltaan suurimpien kryptovaluuttojen joukossa. Solana pyrkii erottumaan muun muassa markkinoiden suurimmasta älysopimusalustasta, eli Ethereumista, nopeammilla ja edullisemmilla transaktioilla. Käytännössä Solanan transaktiot tapahtuvat sekunneissa ja maksavat joitakin sentin osia. Solana hyödyntää Ethereumin ja useiden muiden älysopimusalustojen tavoin Proof of Stake -konsensusalgoritmia.

Nopeat ja edulliset transaktiot mahdollistetaan Proof of History -teknologialla, jossa hyödynnetään aikaleimoja (timestamps) transaktioiden prosessoinnissa. Käytännössä Proof of Historyn aikaleimat mahdollistavat validaattoreille transaktioiden prosessoinnin ilman tarvetta odottaa muiden validaattoreiden vahvistuksia. Proof of Historyn avulla Solana pystyy toteuttamaan teoreettisesti jopa 65 000 transaktiota sekunnissa.

Solanasta puhuttaessa Solanalla tarkoitetaan älysopimusalustaa, minkä lisäksi myös älysopimusalustan natiivitokenia kutsutaan nimellä Solana. Solana-tokenin lyhenne (ticker) on puolestaan SOL. Solana-token julkaistiin Solanan mainnetin julkaisun yhteydessä vuoden 2020 alussa. Kuten myös Ethereumin ether-tokenin tapauksessa, myös Solana-tokenia käytetään Solana-älysopimusalustan transaktiomaksujen maksamiseen.

Ethereumin tavoin myös Solanaan liittyvät keskeisesti termit DeFi, eli hajautetut rahoituspalvelut, ja NFT:t, eli lohkoketjun päällä olevat digitaaliset hyödykkeet. Solana on noussut etenkin vuosien 2023–2024 aikana suosituksi alustaksi sekä DeFi:n että NFT:iden osalta. Merkittävin syy tämän taustalla on ollut todennäköisesti Solanan esimerkiksi Bitcoiniin ja Ethereumiin verrattuna moninkertaisesti edullisemmat ja nopeammat transaktiot.

Solanan nopeiden ja edullisten transaktioiden kääntöpuolena voidaan nähdä olevan esimerkiksi Bitcoinia ja Ethereumia heikommalla tasolla oleva hajautuneisuus (engl. decentralization). Käytännössä tämä tarkoittaa, että Solanalla on vähemmän verkon ylläpitäjiä, joita kutsutaan Solanan tapauksessa validaattoreiksi. Tämä johtuu pääosin validaattorina toimimiseen liittyvistä korkeista laite- ja ylläpitokustannuksista. Vastauksena tähän Solanaan ollaan tuomassa todennäköisesti vuoden 2024 aikana Firedancer-teknologia, jonka tavoitteena on parantaa hajautuneisuuden lisäksi entisestään Solanan jo nyt erinomaisella tasolla olevaa skaalautuvuutta. Käytännössä Firedancer on täysin uudistettu versio Solanan validaattoreiden käyttämästä ohjelmistosta (client).

Solanasta puhuttaessa ei voida sivuuttaa myöskään Solanan Saga-älypuhelinta. Solana toi markkinoille vuonna 2022 Saga-älypuhelimen, joka tarjoaa erilaisia Web3:een liittyviä integraatioita. Näihin kuuluvat muun muassa hajautettujen sovellusten (DApps) kauppa ja kryptovaluuttalompakon yksityisavainten (private key) turvallinen säilytyspaikka. Solana avasi älypuhelimensa uudistetun version, eli Saga 2:n, ennakkotilaukset vuoden 2024 alussa. Kiinnostus Saga 2:a kohtaan nousi hyvin korkeaksi, sillä ennakkotilausten määrä ylitti 100 000 vain muutamassa viikossa.

Solanan historia

Solana on vuonna 2017 alkunsa saanut projekti. Tuolloin Solanan perustajana tunnettu ukrainalainen tietojenkäsittelytieteen tohtori Anatoly Yakovenko julkaisi Solanan whitepaperin eli vapaasti suomennettuna projektisuunnitelman. Yakovenkon lisäksi Solanan taustalla ovat Solanan kehitystyöstä vastaava Solana Labs sekä Solanan hajautettuun hallintoon, kasvuun ja turvallisuuteen keskittyvä voittoa tavoittelematon Solana Foundation -säätiö.

Solana keräsi rahoituskierroksilla vuosina 2018–2019 noin 20 miljoonan euron edestä rahoitusta. Tämän lisäksi Solanalle kerättiin vuoden 2020 alussa pääomaa niin sanotun Initial coin offering (ICO) -rahoitusmuodon avulla, jossa sijoittajat saavat tokeneita vastineeksi antamastaan pääomasta. Pian tämän jälkeen vuoden 2020 maaliskuussa julkaistiin Solanan mainnet eli pääverkko sekä Solana-token. Solana nousi suuremman yleisön tietoisuuteen vuoden 2021 nousumarkkinan aikana, kun sen suosio lisääntyi merkittävästi. Myös Solana-tokenin hinta yli satakertaistui, ja Solanan kokonaismarkkina-arvo kävi korkeimmillaan lähes 70 miljardissa eurossa vuoden 2021 aikana.

Vuosi 2022 muistetaan kryptovaluuttamarkkinoilla etenkin FTX-kryptovaluuttapörssin romahduksesta. FTX:n romahdus vaikutti erityisen voimakkaasti Solanaan, sillä FTX:ään vahvasti linkittynyt ja myös pahoissa ongelmissa ollut Alameda Research oli merkittävä Solanan tukija ja Solana-tokeneiden omistaja. Solana-tokenin hinta romahti tämän seurauksena vuoden aikana alimmillaan alle 10 euroon, mikä tarkoitti yli 95 prosentin romahdusta edellisen vuoden ennätyshinnasta.

Vuonna 2023 SOL-token palautui edellisen vuoden romahduksesta ja kuului loppuvuoden nousun seurauksena vuoden parhaiten menestyneiden suuremman markkina-arvon kryptovaluuttojen joukkoon. Vuosi 2024 lähti Solanan kannalta lupaavasti käyntiin, sillä älysopimusalustana Solanan transaktiovolyymit nousivat useampina päivinä jopa Ethereumia korkeammiksi. Suosion kasvu näkyi positiivisesti myös Solana-tokenin hinnassa, joka teki 2024 maaliskuussa uuden ennätyksen markkina-arvossa mitattuna.

Solana sijoituskohteena

Solana on nostanut suosiotaan sekä älysopimusalustana että sijoituskohteena voimakkaasti vuosien 2023–2024 aikana. Suosion kasvun myötä Solana on noussut asemaan, jossa useat kryptovaluutta-asiantuntijat ovat alkaneet pitämään sitä varteenotettavana kilpailijana markkinoiden johtavalle älysopimusalustalle eli Ethereumille. Syynä Solanan suosion kasvulle ovat olleet etenkin edulliset ja nopeat transaktiot, joilla se on erottunut positiivisesti edukseen useista muista älysopimusalustoista.

Solana on kasvattanut viime vuosina markkinaosuuttaan älysopimusalustana, jossa käydään kauppaa etenkin pienemmän markkina-arvon kryptovaluutoilla ja niin sanotuilla meemikolikoilla. Tällaisilla kryptovaluutoilla käydään kauppaa keskimäärin pienemmillä rahasummilla, mihin Solana sopii erittäin edullisten transaktiomaksujen ansiosta erinomaisesti.

Solana-älysopimusalustalla olevien hajautettujen sovellusten määrä ja laatu sekä alustalla suoritettavien transaktioiden määrä vaikuttavat positiivisesti myös Solana-tokenin hintakehitykseen. Solana-älysopimusalustan kasvanut suosio onkin ollut merkittävin syy myös Solana-tokenin menestyksen taustalla. Mikäli Solanan suosio siis jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa, näkyy tämä todennäköisesti positiivisesti myös Solana-tokenin hinnassa.

Solanan merkittävimpinä haasteina voidaan lähitulevaisuudessa pitää esimerkiksi Bitcoinia ja Ethereumia keskitetympää hallintoa ja ajoittaisia ongelmia verkon toiminnassa. Näihin haasteisiin pyritään kuitenkin vastaamaan esimerkiksi todennäköisesti vuoden 2024 aikana ilmestyvällä Firedancer-teknologialla. Viime vuosien suosion kasvun ansiosta Solanan tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan lupaavalta. Kasvaneen suosion mukana Solanan ympärille on kasvanut laaja yhteisö, joka antaa hyvät lähtökohdat Solanan kasvun jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Tämän lisäksi Solana on onnistunut houkuttelemaan suuren määrän kehittäjiä luomaan erilaisia projekteja Solanan alustalle, mikä on luonnollisesti positiivista Solanaa kohtaan olevan kiinnostuksen kannalta. Helpoiten Solana-tokeniin sijoittaminen onnistuu Northcrypton palvelussa.

Rekisteröidy nyt ja sijoita Solanaan