Mikä on {{chartFullCurrency}}?

{{chartFullCurrency}}en hinta
{{chartFullCurrency}}in hinta

{{chartFullCurrency}}

{{rate}}€
{{change}}%

Osta kryptovaluuttoja turvallisesti ja vaivattomasti

Luo tili ja aloita kryptovaluuttasijoittaminen Northcrypton avulla.

Aloita sijoittaminen

Polygon (MATIC) on yksi kryptovaluuttamarkkinoiden suosituimmista skaalautuvuusratkaisuista. Polygonin tavoitteena on tarjota Ethereumille ja muille hajautettujen sovellusten ja älysopimusten rakentamisen mahdollistaville alustoille aiempaa nopeammat ja halvemmat transaktiot. Tämä on mahdollista käyttämällä pääasiallisen lohkoketjun rinnalla kulkevia sivuketjuja (sidechain). Polygonia voidaankin kuvailla parhaiten useiden eri lohkoketjujen kanssa yhteensopivaksi ekosysteemiksi, jonka päälle on mahdollista rakentaa joko omia sovelluksia, tai vaihtoehtoisesti siirtää Ethereumin tai muiden vastaavien alustojen verkossa toimivia sovelluksia nopeampien transaktioiden ja pienempien transaktiokustannusten saavuttamiseksi.

Polygon tarjoaa ratkaisun Ethereumia pitkään vaivanneisiin skaalautuvuushaasteisiin. Ethereumin lohkoketjun suuri suosio on johtanut vuosien saatossa siihen, että Ethereumin kapasiteetin rajat ovat alkaneet tulla vastaan. Tämä on näyttäytynyt Ethereumin käyttäjille etenkin kohonneina transaktiomaksuina.

Polygonin käyttäjät voivat siirtää Ethereum-pohjaisia kryptovaluuttoja Polygonin tarjoaman bridgen (kaksi lohkoketjua yhdistävä sovellus) avulla Polygonin ekosysteemiin ja halutessaan palauttaa ne takaisin Ethereumin lohkoketjuun. Polygonilla on myös oma kryptovaluutta nimeltään MATIC, jota hyödynnetään Polygonin ekosysteemin hallintotokenina, Polygonin verkossa suoritettujen transaktiokustannusten maksussa ja Polygonin Proof of Stake algoritmin mukaisessa lohkoketjun ylläpitotyössä eli steikkauksessa.

Uusien sovellusten rakentaminen Polygonin päälle on hyvin samankaltaista Ethereumiin verrattuna. Ethereum omaa kryptovaluuttamaailman suurimman kehittäjäyhteisön, joka Polygonia hyödyntämällä kykenee rakentamaan aiempaa skaalautuvampia sovelluksia. Paremman skaalautuvuuden ansiosta Polygonin verkossa suoritetut transaktiot ovat huomattavasti nopeampia ja halvempia kuin Ethereumin verkossa. Tämä on yksi keskeisimmistä syistä sille, miksi monia etenkin Ethereumin verkossa toimivia sovelluksia siirretään tällä hetkellä toimimaan Polygonin alustalle. Polygonin tarjoaman ratkaisun myötä transaktiokustannukset eivät ole enää esteinä esimerkiksi maailman suosituimman hajautetun vertaislainapalvelu Aaveen tai muiden Ethereum-pohjaisten DeFi-palveluiden käytölle.

Polygonin historia

Polygonin juuret ulottuvat aina vuoteen 2017 asti, jolloin aiemmin nimellä Matic tunnettu projekti perustettiin ratkaisemaan Ethereumin skaalautuvuudessa ilmenneitä ongelmia. Maticin omat MATIC-tokenit laskettiin markkinoille vuonna 2019 kryptovaluuttapörssi Binancessa suoritetun IEO:n (Initial Exchange Offering) myötä.

Vuoden 2020 kesällä Matic otti merkittävän askeleen eteenpäin, kun sen pääverkko julkaistiin ja vuonna 2017 syntynyt visio Ethereumin skaalautuvuusratkaisusta muuttui todeksi. Maticin verkon julkaisu tapahtui parhaimmalla mahdollisella hetkellä, sillä kesän 2020 DeFi-huuman myötä kasvaneet Ethereumin verkon transaktiokustannukset osoittivat, että Maticin kaltaiselle skaalautuvuusratkaisulle todella oli tarvetta.

Vuoden 2021 alussa Matic vaihtoi nimensä Polygoniksi. Uudelleenbrändäyksestä huolimatta Polygonin omasta valuutasta käytetään yhä nimitystä MATIC. Uudelleenbrändäyksen lisäksi vuoden 2021 alussa Polygon ilmoitti pyrkivänsä jatkossa tarjoamaan skaalausratkaisun Ethereumin lisäksi myös muillekin lohkoketjuille ja useisiin erilaisiin tarpeisiin.

Polygonin toimintaperiaate

Polygonin tavoite on olla eräänlainen lohkoketjujen keskittymä, joka mahdollistaa lohkoketjuille ja hajautetuille sovelluksille mahdollisuuden räätälöidä parhaiten omiin tarpeisiin soveltuvan skaalausratkaisun. Polygonia hyödyntävät lohkoketjut ja hajautetut sovellukset voivat myös olla Polygonin mahdollistamana yhteydessä toisiinsa, jolloin ne muodostavat laajan lohkoketjujen ja hajautettujen sovellusten verkon.

Polygonin tarjoamat skaalausratkaisut perustuvat layer 2 -ratkaisuihin ja sivuketjuihin (sidechain). Layer 2 on yleisnimitys erilaisille ratkaisuille, jotka on suunniteltu käsittelemään tapahtumia varsinaisen pääverkon (mainnet) ulkopuolella. Layer 2 -ratkaisut hyödyntävät turvallisuutensa takaamiseksi pääverkon hajautettua tietoturvamallia. Sivuketjut toimivat pääasiallisen lohkoketjun rinnalla mahdollistaen pääverkon aiempaa paremman skaalautuvuuden. Polygonin sivuketju hyödyntää omassa toiminnassaan Proof of Stake -algoritmin mukaista steikkausta (staking). Steikkaus mahdollistaa sen, että jokainen MATIC-tokeneita omistava voi halutessaan lukita omistamiaan MATIC-tokeneita verkon ylläpitotyöhön. Lohkoketjun ylläpitotyöstä maksettu korvaus maksetaan luonnollisesti myös MATIC-tokeneina.

Polygon on luonut kokonaisen ekosysteemin, jonka tarkoituksena on helpottaa useiden erilaisten skaalausratkaisujen yhdistämistä. Tällä hetkellä Polygonin tarjoamat skaalausratkaisut ovat Polygonin sivuketju sekä Plasma -niminen teknologia. Plasma on Ethereumin skaalautuvuuden parantamiseen suunniteltu teknologia, joka pitää sisällään useita Ethereumin pääketjun ulkopuolisia haarautuvia aliketjuja (child chain). Plasma mahdollistaa sen, että jokaiselle sovellukselle on mahdollista luoda oma Plasma-aliketju, jolloin pääketjun kapasiteettia vapautuu muuhun käyttöön. Sivuketjujen ja Plasman lisäksi Polygonin tavoitteena on mahdollistaa myös erilaiset rollup-skaalausratkaisut (Optimistic rollups ja ZK-rollups), joissa transaktioiden varmistaminen tapahtuu lohkoketjun ulkopuolella ennen niiden kirjaamista lohkoketjuun.

Polygonin monipuolisuus mahdollistaa uusille projekteille keinon valita parhaiten omiin tarpeisiin soveltuvan skaalausmekanismin. Useat eri skaalausratkaisut mahdollistavat myös sen, että mikäli yksi ratkaisuista nousee tulevaisuudessa hallitsevaksi, on Polygonin päälle rakennetut sovellukset helppo muuttaa tukemaan tätä vallitsevaa ratkaisua.

Polygon on täysin yhteensopiva Ethereum Virtual Machinen (EVM) eli Ethereumin virtuaalikoneen kanssa. Ethereumin päälle rakennetut sovellukset ja älysopimukset on mahdollista siirtää suoraan Polygonin päälle. Polygonin Ethereum-yhteensopivuus on mahdollistanut sen, että lukuisat Ethereumin päällä toimivat projektit ovat ryhtyneet omassa toiminnassaan hyödyntämään Polygonin tarjoamaa skaalausratkaisua.

Polygon sijoituskohteena

Polygon on yksi kryptovaluuttamarkkinoiden suosituimmista erilaisia skaalausratkaisuja tarjoavista ekosysteemeistä. Polygon on yhteensopiva useiden eri lohkoketjujen kanssa, mutta sen pääasiallinen painopiste on ollut jo pitkään Ethereumin skaalautuvuusongelman ratkaisussa. Ethereumin ekosysteemin suosio vaikuttaakin myös Polygonin menestykseen.

Polygonin avulla Ethereumin ja muiden ekosysteemien on mahdollista skaalautua aiempaa paremmin. Käyttäjämäärien ja erilaisten lohkoketjujen päälle tehtyjen sovellusten raju kasvu on osoittanut sen, että Polygonin kaltaiselle skaalausratkaisulle on markkinoilla tänä päivänä todellinen tarve.

Polygonin kehitystyö on aktiivista ja sen käyttö on jatkuvassa kasvussa. Polygonin lukuisat eri skaalausvaihtoehdot tekevät Polygonista erittäin monipuolisen skaalausratkaisun. Polygon on ollut etenkin Ethereum -pohjaisten sovellusten suosiossa ja yhä useammat Ethereumin päälle rakennetut sovellukset ovat ryhtyneet hyödyntämään Polygonin tarjoamia skaalausratkaisuja aiempaa nopeampien ja edullisempien transaktioiden saavuttamiseksi.

Polygoniin on mahdollista sijoittaa ostamalla Polygonin omaa tokenia nimeltään MATIC. Mikäli Polygonin tarjoamalle skaalausratkaisulle on tarvetta ja Polygonin suosio kasvaa, vaikuttaa se luonnollisesti positiivisesti myös MATIC-tokenin kurssiin. Polygonin MATIC-tokeniin on mahdollista sijoittaa Northcrypton palvelussa.

Rekisteröidy nyt ja sijoita Polygoniin