Mikä on Chainlink?


Chainlink

Chainlink

Symboli: LINK

Julkaistu: 2017

Enimmäismäärä: 1 miljardi

Jaollisuus: 18 desimaalia

Virallinen verkkosivu: https://chain.link

Chainlink on Ethereumin päälle rakennettu hajautettu sovellus, jonka tarkoituksena on tuottaa älysopimuksille mahdollisimman laadukasta dataa. Älysopimukset ovat lohkoketjuun ohjelmoituja ohjelmia, jotka suorittavat niille annetut toiminnot automaattisesti poistaen samalla tarpeen kolmansista osapuolista ja muista raskaista luottamusta takaavista prosesseista. Älysopimuksia ei ole myöskään mahdollista muuttaa jälkikäteen ja niitä on mahdoton manipuloida.

Älysopimuksilla on kaikesta huolimatta myös omat rajoitteensa. Älysopimusten suurin heikkous on niiden kyvyttömyys päästä itsenäisesti käsiksi lohkoketjun ulkopuoliseen dataan. Mikäli älysopimuksella on tarve päästä käsiksi lohkoketjun ulkopuoliseen dataan, tulee siihen yhdistää oraakkeliksi kutsuttu tietolähde. Mikäli älysopimuksessa hyödynnetään ainoastaan yhden, keskitetyn oraakkelin tuottamaa informaatiota, heijastuu se suoraan datan luotettavuuteen. Älysopimuksen luotettavuus vaarantuu merkittävästi tilanteissa, joissa älysopimusten datan oikeellisuus on yhden, keskitetyn oraakkelin varassa.

Chainlink on projekti, jonka päämääränä on ratkaista älysopimusten usein käyttämien keskitettyjen oraakkelien mukanaan tuomat haasteet. Chainlink on pyrkinyt ratkaisemaan älysopimusten oraakkeliongelman luomalla täysin hajautettujen oraakkelien poolin, johon kuuluvat oraakkelit pyrkivät kaikki tuottamaan mahdollisimman laadukasta tietoa. Älysopimukset, jotka hyödyntävät hajautettua oraakkelien poolia eivät ole ikinä ainoastaan yhden oraakkelin tuottaman tiedon varassa, jolloin myös niiden luotettavuus kasvaa.

Chainlink on kehittänyt järjestelmän, jonka algoritmi asettaa oraakkelit paremmuusjärjestykseen oraakkelien tuottaman datan luotettavuuden mukaan. Chainlinkin kehittämässä järjestelmässä oraakkelien suorituksia palkitaan Chainlinkin omilla LINK-tokeneilla. Oraakkelit, jotka tuottavat laadukasta tietoa ansaitsevat itselleen LINK-tokeneita, kun taas heikkolaatuista tietoa tuottavat oraakkelit menettävät tokeninsa. Chainlinkin kehittämä järjestelmä kannustaa oraakkeleita tuottamaan mahdollisimman laadukasta tietoa älysopimuksille.

Chainlinkin historia

Chainlinkin historia ulottuu aina vuoteen 2014 asti, jolloin Chainlinkin taustalla oleva voittoa tavoittelematon SmartContract Ltd -niminen organisaatio perustettiin. Yhtiön toimitusjohtajana on sen perustamisesta lähtien toiminut Sergey Nazarov, joka on yksi kryptovaluuttamaailman tunnetuimmista henkilöistä. Chainlink-projektia kehitettiin kaikessa hiljaisuudessa useita vuosia, kunnes vuonna 2017 Chainlink järjesti joukkorahoituksen, kryptovaluuttamaailmassa tuttavallisemmin ICO:n, ja keräsi tämän myötä itselleen 32 miljoonan dollarin rahoituksen.

Chainlink aloitti toimintansa Ethereumin lohkoketjun päällä vuonna 2019. Vuosi 2019 oli Chainlinkin osalta poikkeuksellisen vahva, sillä kyseisen vuoden aikana Chainlink solmi lukuisia merkittäviä yhteistyösopimuksia (Google, Oracle ja Microsoft) sekä listautui maailman suurimpiin kryptovaluuttapörsseihin.

Myös vuosi 2020 oli Chainlinkin osalta vakuuttava. Chainlink vakiinnutti asemansa maailman johtavana oraakkeliratkaisuna sekä markkina-arvolta mitattuna yhtenä maailman suurimmista kryptovaluutoista.

Chainlinkin toimintaperiaate

Chainlink on Ethereumin päälle rakennettu lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä sovellus, jolla on myös oma tokeninsa nimeltään LINK. LINK-token on koko Chainlinkin luoman järjestelmän kulmakivi ja sillä on keskeinen rooli Chainlinkin toiminnassa. LINK-tokeneiden määrä on tarkoin rajattu, eikä niitä ole mahdollista luoda yhtään maksimimääräänsä enempää.

Käytännössä Chainlink toimii linkkinä lohkoketjussa olevien älysopimusten sekä niiden tarvitseman lohkoketjun ulkopuolisen datan välillä. Chainlink tarjoaa täysin hajautetun alustan älysopimusten luotettavuuden kannalta merkittävässä roolissa oleville oraakkeleille. Chainlinkin kehittämässä järjestelmässä oraakkelien kannattaa tuottaa älysopimuksille mahdollisimman laadukasta tietoa, sillä hyvin suoriutuneet oraakkelit ansaitsevat suorituksestaan LINK-tokeneita, kun taas heikosti suoriutuneet oraakkelit menettävät omia tokeneitaan. LINK on Chainlinkin verkon sisään rakennettu valuutta ja se on samalla myös ainoa valuutta, jota Chainlinkin verkon keskeisimmät toiminnot hyödyntävät.

Teknisesti Chainlinkin oraakkeli koostuu kahdesta eri osasta, joista toinen sijaitsee lohkoketjun sisäpuolella ja toinen lohkoketjun ulkopuolella. Lohkoketjun sisällä olevaa osaa voidaan pitää sopimuksena oraakkelin ja älysopimuksen välilä suoritettavasta datansiirrosta, kun taas lohkoketjun ulkopuolista osaa kutsutaan nodeksi eli tässä tapauksessa operaattoriksi. Nodet saavat palkkion tekemästään työstä LINK-tokeneina.

Chainlinkin verkko pitää sisällään lukuisia nodeja, jotka toimittavat älysopimuksille oraakkeleiden välityksellä lohkoketjun ulkopuolista dataa. Prosessi on täysin hajautettu, joten se poistaa turvallisuusongelmat, jotka saattaisivat ilmetä yhtä keskitettyä oraakkelia käytettäessä. Lisäksi Chainlinkin ohjelmisto tarkistaa oraakkelin aiemmin tuottaman datan laadun ja hylkää epäluotettavat sekä heikkolaatuista dataa tuottavat nodet.

Vaikka Chainlink toimiikin Ethereumin lohkoketjun päällä, niin sen toiminta ei ole rajoittunut pelkästään Ethereumiin. Käytännössä Chainlink on hajautettu sovellus, jonka mahdollistamat palvelut ovat käyttöön otettavissa missä tahansa lohkoketjussa. Vuodesta 2019 lähtien yhä useampi lohkoketjuprojekti on integroinut Chainlinkin oraakkelit omaan verkkoonsa. Chainlinkin teknologia toimii tänä päivänä kulmakivenä lukuisissa eri kryptovaluuttaprojekteissa. Esimerkiksi lähes kaikki markkinoiden suurimmat hajautetun talouden sovellukset (DeFi) hyödyntävät omassa toiminnassaan Chainlinkin tarjoamia oraakkeleita.

Chainlink sijoituskohteena

Chainlink on vuosien saatossa saavuttanut suuren suosion kryptovaluuttoihin sijoittavien ihmisten keskuudessa. Chainlinkin suosion kasvun taustalla ovat muun muassa Chainlinkin täysin ainutlaatuinen teknologia sekä useat nimekkäät yhteistyösopimukset. Chainlink mahdollistaa myös älysopimusten luotettavuuden korjaamalla älysopimuksia vaivanneen oraakkeliongelman. Oraakkeliongelmalla tarkoitetaan sitä, että ennen Chainlinkin kehittämää järjestelmää oraakkelien tuottama tieto saattoi olla usein virheellistä.

Chainlinkin tarjoama ratkaisu on käytössä lähes jokaisessa oraakkeleiden tuottamaa informaatiota tarvitsevassa kryptovaluuttaprojektissa. Voidaankin sanoa, että ilman Chainlinkin kehittämää oraakkeliratkaisua kryptovaluuttamarkkinat eivät olisi voineet kehittyä viime vuosien tahtiin, eikä lukuisia markkinoiden suurimpia lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita olisi pystytty teknisesti toteuttamaan.

Tällä hetkellä Chainlinkin asema kryptovaluuttamarkkinoilla on erittäin vahva. Tulevaisuudessa Chainlinkin menestys riippuu projektin kehityksestä ja älysopimusten suosion kasvusta. Teoriassa älysopimukset voivat tulevaisuudessa korvata jokaisen digitaalisessa muodossa tehdyn sopimuksen. Älysopimusten potentiaali on huikea ja ne voivat muuttaa pysyvästi ihmisten tapaa tehdä sopimuksia. Älysopimusten tarjoaman potentiaalin täysi hyödyntäminen olisi tällä hetkellä hyvin haastavaa ilman Chainlinkin tarjoamaa teknologiaa.

Chainlinkin LINK-tokenin menestys on suoraan verrattavissa siihen, onko Chainlinkin tarjoamalle ratkaisulle käyttöä. Mikäli älysopimusten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, tarvitaan myös LINK-tokenia enemmän. Chainlink tarjoaa toimivan ratkaisun älysopimusten oraakkeliongelmaan, eikä sillä ole myöskään tällä hetkellä varteenotettavia kilpailijoita. Ei siis ole mikään ihme, että Chainlink on noussut viime vuosien aikana sijoittajien keskuudessa yhdeksi markkinoiden suosituimmista kryptovaluutoista. Helpoiten Chainlinkin LINK-tokeniin sijoittaminen onnistuu Northcrypton palvelussa.

Rekisteröidy nyt ja sijoita Chainlinkiin