Mikä on {{chartFullCurrency}}?

{{chartFullCurrency}}en hinta
{{chartFullCurrency}}in hinta

{{chartFullCurrency}}

{{rate}}€
{{change}}%

Osta kryptovaluuttoja turvallisesti ja vaivattomasti

Luo tili ja aloita kryptovaluuttasijoittaminen Northcrypton avulla.

Aloita sijoittaminen

ApeCoin (APE) on vuoden 2022 maaliskuussa julkaistu APE-ekosysteemin virallinen natiivivaluutta. Teknisesti ApeCoin on Ethereumin verkossa toimiva ERC-20 token. ApeCoinin taustalta löytyy Yuga Labs -niminen yhtiö, joka on tunnettu yhtenä Web3:n ja NFT-markkinoiden keskeisimpänä toimijana. NFT:llä (Non-Fungible token) tarkoitetaan uniikkia lohkoketjun päälle tuotua digitaalista hyödykettä, jonka omistusoikeus on lohkoketjuteknologian ansiosta mahdollista todentaa nopeasti ja luotettavasti.

Yuga Labs omistaa NFT-markkinoiden tunnetuimpien brändien joukkoon lukeutuvat CryptoPunks sekä Bored Ape Yacht Club -nimiset NFT-kokoelmat. Bored Ape Yacht Club oli keskeisessä roolissa myös ApeCoinin lanseerauksessa. Jokainen, joka omisti ApeCoinin lanseeraushetkellä NFT:n Bored Ape Yacht Clubin kokoelmista sai ilmaiseksi ennalta määritellyn määrän ApeCoinia. Jotain Yuga Labsin suuresta vaikutusvallasta kryptovaluuttamarkkinoilla kertoo se, että ApeCoin listattiin sen lanseerauksen yhteydessä samanaikaisesti jokaiseen maailman suurimpaan kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluun. Lanseeraushetkellä suoritettu listautuminen jokaiseen maailman suurimpaan kaupankäyntipalveluun on lähtökohtaisesti äärimmäisen harvinaista.

APE-ekosysteemi

APE-ekosysteemin tärkein palanen on APE DAO -niminen organisaatio, jonka hallintotokenina ApeCoin toimii. Decentralized autonomous organization (DAO) tarkoittaa organisaation hajautettua hallintorakennetta, jossa kryptovaluutta antaa äänioikeuden organisaation päätöksiin. APE DAO:n käytännön työstä vastaa Ape-säätiö, jonka tärkein tehtävä on toteuttaa APE DAO:n tekemät päätökset käytännössä. Ape-säätiö koostuu useista nimekkäistä, kryptovaluutta-alalla vuosia toimineista henkilöistä, joiden tietotaidon ansiosta Ape-säätiö kykenee tarjoamaan merkittävää lisäarvoa kryptovaluuttaprojekteille.

ApeCoinin omistajat pääsevät vaikuttamaan omalta osaltaan suoraan siihen mihin suuntaan APE-ekosysteemiä kehitetään. Vaikuttaminen tapahtuu käytännössä APE DAO:n kautta, jossa jokaista ApeCoinia voidaan pitää yhtenä äänestyslipukkeena. Sijoittajien on hyvä tietää, että vaikka Yuga Labs onkin ApeCoinin liikkeelle laskenut yhtiö, ei se todellisuudessa kuitenkaan vastaa APE DAO:n tai Ape-säätiön pyörittämisestä. Yuga Labs omistaa 15 prosenttia kaikista liikkeelle lasketuista ApeCoineista, joten sen äänivalta APE DAO:a koskevissa päätöksissä on kaikesta huolimatta merkittävä.

ApeCoinin käyttötarkoitukset eivät rajoitu ainoastaan APE-ekosysteemin hallintotokenina toimimiseen. ApeCoin tulee olemaan jokaisen APE DAO:n kehittämän innovaation selkäranka. Mitä APE DAO ikinä päättääkään kehittää, on ApeCoin siinä keskeisessä roolissa. Myös Yuga Labs on tiedottanut ApeCoinin olevan pääasiallinen maksuväline sen jokaisessa tulevaisuudessa julkaisemassa tuotteessa ja palvelussa.

Yksi Yuga Labsin odotetuimmista tulevista julkaisuista on Otherside-niminen metaverse. Metaversellä tarkoitetaan käsitteenä virtuaalisia maailmoja ja tiloja, joissa on mahdollista kulkea ja tehdä erilaisia asioita yhdessä muiden ihmisten kanssa. Metaversen potentiaalista on puhuttu jo pidemmän aikaa ja maailman suurimmat teknologiayhtiöt tutkivat parhaillaan sen tarjoamia mahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on teknologiajätti Facebook, joka vaihtoi jopa oman nimensä Metaksi.

Otherside on kiistatta yksi kryptovaluuttamaailman puhutuimmista projekteista ja sen on uskottu valmistuttuaan haastavan markkinoita jo pidempään hallinneet Decentraland ja The Sandbox -nimiset metaverse-projektit. Othersiden vahvuuksina voidaan pitää sen läheistä suhdetta markkinoiden tunnetuimpiin NFT-kokoelmiin sekä Othersiden kehitystyöstä vastaavan Yuga Labsin lähes rajattomia resursseja.

ApeCoinin käyttötarkoitukset

ApeCoinin pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia APE DAO:n hallintotokenina. Tämän lisäksi APE DAO:n kautta ApeCoinin on tarkoitus helpottaa Web3-sovellusten luomista Ethereumin verkkoon. Käytännössä Web3:lla tarkoitetaan internetin uusinta kehitysaskelta, jossa sovellukset rakennetaan avoimiin, julkisen lähdekoodin omaaviin lohkoketjuihin, jotka poistavat kolmansien osapuolien tarpeen. APE DAO:n jäsenet, eli käytännössä ApeCoinia omistavat tahot, voivat ehdottaa DAO:lle omia sovellusideoitaan. Mikäli DAO, eli ApeCoinia omistavat sijoittajat, äänestävät tämän idean puolesta, ryhdytään sitä viemään Ape-säätiön tarjoamilla resursseilla teoriasta käytäntöön. Jos APE DAO:n visiot toteutuvat, tulee ApeCoin olemaan yksi tulevaisuuden internetin, eli Web3:n, keskeisimmistä tukipilareista.

ApeCoinilla tulee olemaan keskeinen rooli myös Yuga Labsin tulevassa Otherside-metaversessä. ApeCoin on Othersiden virallinen valuutta ja se tulee olemaan Othersiden ensisijainen vaihdannan väline. Mikäli Otherside tulee saavuttamaan suosiota ja ihmiset löytävät sen pariin, vaikuttaa se luonnollisesti myös ApeCoinin kysyntään. Otherside ei varmastikaan tule jäämään Yuga Labsin viimeiseksi julkaisuksi, ja tulevaisuudessa ApeCoin tullaan varmasti näkemään myös osana Yuga Labsin uusia tuotteita ja palveluita. Koska Yuga Labs on ilmoittanut ApeCoinin olevan pääasiallinen maksuväline sen tulevissa tuotteissa ja palveluissa, ekosysteemin kasvaessa myös ApeCoinin käyttötarkoitukset ja sitä kautta myös kysyntä tulevat kasvamaan.

ApeCoin sijoituskohteena

ApeCoinin arvo tulee määräytymään vahvasti APE DAO:n menestyksen mukaan. APE DAO:n toiminta keskittyy vahvasti Web3:n ja hajautettujen sovellusten ympärille. Web3 kehittyy tällä hetkellä vauhdilla ja se on houkutellut maailmanlaajuisesti suuren määrän pääomaa ja osaamista puoleensa. Hajautetut lohkoketjut ovat Web3:n ydintä. Hajautetuista lohkoketjuista puhuttaessa esille nousee väistämättä maailman suosituin hajautettu lohkoketju Ethereum, joka toimii alustana myös ApeCoinille.

Perinteisiin talouden toimijoihin perustuvasta Web2:sta poiketen Web3 toimii kryptovaluuttojen ja hajautettujen toimijoiden pohjalta. Yuga Labs ja sen NFT-kokoelma Bored Ape Yacht Club ovat kiistatta Web3:n tämän hetken tunnetuimpia brändejä. Jotain näiden brändien markkinavoimasta kertoo se, että ne ovat onnistuneet pysymään hyvin relevantteina myös läpi 2022 laskumarkkinan, kun monet muut projektit ovat vaipuneet unholaan. Myös APE DAO:lla on kaikki mahdollisuudet nousta tulevaisuudessa yhdeksi Web3:n kantavista voimista, joka kykenee tuottamaan markkinoille uusia ja innovatiivisia sovelluksia, joiden toiminnan keskiössä on ApeCoin. ApeCoinin menestys riippuukin siis vahvasti Web3:n suosion kasvusta ja APE DAO:n menestyksestä.

Rekisteröidy nyt ja sijoita ApeCoiniin