Vad är Aave?


Aave

Aave

Symbol: AAVE

Publicerat: 2017

Maximala: 16 miljoner

Delbarhet: 18 desimaler

Officiell hemsida: https://aave.com

Aave är en av de största och populäraste DeFi (Decentraliserad Finans) protokollerna i hela världen. I praktiken så innebär DeFi att traditionella ekonomiska applikationer tas till en decentraliserad blockchain teknik vilket eliminerar behovet av tredjeparter som banker. De flesta DeFi tjänster, Aave inkluderat, har blivit utvecklat på Ethereum blockchainen.

Aave är just nu världens populäraste decentraliserade peer-to-peer-utlåningstjänsten. Användare kan antingen tjäna ränta genom att sätta in pengar eller låna pengar som andra användare har suttit in. Allt detta är möjligt utan tredjeparter som banker. Aaves utbud av funktioner utökar konstant och kommer möjligen vid någon punkt erbjuda fler tjänster än flera traditionella banker.

Aave är en distribuerad, open-source DeFi protokoll som även har sin egen token som heter AAVE. AAVE token är den styrande token på Aave. AAVE token ägare kan rösta på utvecklingen av Aave och därför påverka vilken riktning protokollet skall gå i. Utöver detta så har Aave också en ”staking” funktion där AAVE token ägare kan låsa sina AAVE tokens till tjänsten om de vill. Viktigt att tänkta på är att stakingfunktionen inte är densamma som utlåningsfunktionen som nämndes tidigare. Aave staking är en säkerhetsåtgärd som förhindrar likviditetsproblem och skyddar insättarnas tillgångar vid en marknadskrasch. Genom att staka en AAVE token så är det möjligt att tjäna ränta i utbyte mot de AAVE token som du satte in i tjänsten. Räntan betalas såklart i flera AAVE tokens.

Aave har inte sin egen blockchain utan fungerar som många andra DeFi protokoller på euthereum blockchainen. Aave stödjer just nu flera kryptovalutor som är byggda på euthereum blockchainen och utbudet av tjänster blir alltfler. Något angående Aaves popularitet pekar mot att Aave är en av de märkvärdigaste DeFi protokollerna i världen i form av mängden pengar insatt i dess protokoll.

Aaves historia

Aave grundades 2017. Grundare och nuvarande VD för Aave är Stani Kulechov. Aave har för närvarande sitt huvudkontor i London och sysselsätter många av de mest skickliga experterna i kryptovalutavärlden.

Aave var ursprungligen känt som ETHLend (Ethereum Lending). År 2017 tillhandahöll ETHLend ICO (Initial Coin Offering) och samlade 16,2 miljoner dollar i finansiering. Året därpå bytte ETHLend namn till Aave. I samband med namnändringen ändrades också verksamhetsmodellen för tjänsten. På grund av den nya modellen var det lättare att tillhandahålla likviditet till protokollet.

Aave protokollet började fungera på Ethereum-nätverket i januari 2020. År 2020 fick Aave också en licens för brittisk finansiellt uppförande vilket gör Aave till den officiella institutionen för elektroniska pengar. Aave har varit en av de mest framstående pionjärerna inom DeFi-protokoll från början och har påverkat hela DeFi-sektorns inriktning genom sina aktiviteter.

Aave arbetsprincip

De olika DeFi-protokollen möjliggör en öppen marknad för alla, vilket fungerar mycket mer effektivt än det traditionella banksystemet. DeFi erbjuder tjänster som är bekanta från traditionella banker från befintliga centraliserade system till helt nya decentraliserade system. Fördelarna med Aave och andra DeFi-protokoll jämfört med centraliserade nätverk är onekliga. En av de viktigaste funktionerna som skiljer Aave från centraliserade system är öppenhet. Aave arbetar på en öppen blockchain, så Aaves funktion är helt transparent. Aave-protokollanvändarna och de som investerar i AAVE token känner till projektets nuvarande utveckling.

Aave är ett helt decentraliserat system och själva tjänsten hanterar inte kryptovalutorna som deponerats av användarna i tjänsten. Därför har Aave-protokollanvändarna äganderätten till kryptovalutorna som deponeras i tjänsten hela tiden. Äganderätten till token övergår inte till Aave i något skede av processen. Aave skiljer sig väldigt mycket i sin arbetsprincip från traditionella, centraliserade finansiella tjänsteleverantörer.

Aave är en decentraliserad peer-to-peer-lånetjänst. Därför är tillhandahållningen av den likviditet som möjliggörs genom utlåning är tjänsteanvändarnas ansvar. Aave-användare kan tjäna ränteintäkter på de medel de deponerar i tjänsten. Aave ger insättare ett belopp av sina egna räntebärande aTokens (Aave räntebärande token) motsvarande insättningen. Aaves aTokens skapas vid insättningen och förstörs när insättningen löses in. Om du till exempel vill sätta in Chainlink LINK-tokens i Aave-protokollet får du Aaves aLINK-token i gengäld.

Aave aTokens gör så att användarinsättningar inte låses till Aave-protokollet. De ränteintäkter som Aave aTokens samlar på gör att du kan ta ut mer pengar från tjänsten än vad du ursprungligen har satt in när du löser in insättningen. Vid inlösning av insättningen byts tokensarna tillbaka till den valuta som ursprungligen deponerades i protokollet.

Förutom att tillhandahålla likviditet är det också möjligt att låna från Aave-protokollet. Aave erbjuder en helautomatisk lånetjänst där vem som helst kan låna kryptovalutor från tjänsten utan de besvärliga och tidskrävande processer som är bekanta med traditionella banker. Den viktigaste fördelen med Aaves lånetjänst är att det är möjligt att få likviditet genom att använda tjänsten utan att sälja kryptovalutorna.

I praktiken kräver lån alltid över försäkring, dvs. säkerheten måste vara betydligt högre än lånebeloppet. Ju mer signifikant skillnaden mellan säkerheten och lånebeloppet är, desto bättre skyddas lånet från låntagarens perspektiv. Det är välkänt att växelkurserna för kryptovalutor kan förändras mycket snabbt. Ett plötsligt och kraftigt fall i växelkursen kan leda till en situation där Aave-protokollet automatiskt säljer en del av den deponerade säkerheten för att sänka lånets totala belopp.

Aave erbjuder sina användare en av de bredaste räntesatserna för DeFi-tjänster. Kryptovalutalåntagare kan dra nytta av olika räntesatser som sträcker sig från fasta räntor till rörliga räntor. Ett brett utbud av olika räntor säkerställer att alla kan hitta den räntesats som bäst passar deras önskemål. Användare kan också växla mellan olika räntor efter behov.

Aave som en investering

Aave är ett av de mest populära DeFi-protokollen i världen. DeFi är å andra sidan en av de viktigaste sakerna som möjliggörs av kryptovalutor och blockchain. Flera experter tror att DeFi kommer att förändra vårt sätt att använda banktjänster i framtiden. DeFi är en unik entitet med märkvärdiga fördelar jämfört med traditionella system.

Att investera i Aave är möjligt genom att köpa ett Aave-protokolls token som heter AAVE. AAVE-tokenägare kan påverka utvecklingen av protokollet och tjäna stakingintäkter för de tokens de har låst i tjänsten. Växelkursutvecklingen för AAVE-token beror på ökningen av användningen av Aave-protokollet och populariteten hos DeFi-tjänster. Ponera att människor uppskattar fördelarna med DeFi-tjänster jämfört med det traditionella systemet och börjar använda DeFi-tjänster i allt större utsträckning. I så fall kommer det naturligtvis också att återspeglas i Aave-protokollets växande popularitet. Växelkursen för AAVE-token är i sin tur helt bunden till Aave-protokollets popularitet.

Aave-protokollet utvecklas ständigt och i framtiden kommer utbudet av tjänster som Aave erbjuder sannolikt att öka. Aave har lyckats ge sina användare ett lättanvänt och pålitligt DeFi-protokoll som ständigt strävar efter att utvecklas och skapa innovationer. Aave har vunnit enorm popularitet bland de som har investerat i kryptovalutor, och dess historia har precis börjat.

Registrera dig nu för att investera i Aave