25.03.2021

Blogi: Mikä on DeFi?

Blogi: Mikä on DeFi?

DeFi on lyhenne englanninkielisistä sanoista Decentralized Finance. DeFi on tällä hetkellä yksi kryptovaluuttamaailman suurimmista puheenaiheista ja sen uskotaan muuttavan tulevaisuudessa tapaamme käyttää pankkipalveluita. DeFi tarkoittaa käytännössä sitä, että perinteisistä pankeista tutut palvelut tuodaan hajautetun lohkoketjun päälle, jolloin tarve kolmansille osapuolille, kuten pankeille poistuu. Tässä tekstissä kerrotaan DeFi:stä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

              
Mikä on Ethereum?

DeFi liittyy erittäin vahvasti Ethereum -nimiseen kryptovaluuttaan. Tästä johtuen on hyvä käydä ensiksi hieman läpi Ethereumin perusteita. Ethereumin perusteiden hallitseminen auttaa ymmärtämään myös DeFi:n perustana olevaa teknologiaa.

Ethereum on tällä hetkellä markkina-arvoltaan Bitcoinin jälkeen maailman toiseksi suurin kryptovaluutta. Ethereum aloitti toimintansa virallisesti vuoden 2015 kesällä. Ethereumin suosio on kasvanut tasaisesti vuosien saatossa ja tänä päivänä se on vakiinnuttanut asemansa kryptovaluuttamaailman huipulla.

Ethereumin toimintaperiaate eroaa hyvin paljon maailman tunnetuimman kryptovaluutan, Bitcoinin vastaavasta. Ethereum on kokonainen ekosysteemi ja ohjelmointialusta, kun taas bitcoin voidaan nähdä digitaalisena vaihdannan välineenä ja arvonsäilyttäjänä. Ethereumin potentiaali on huikea ja monet tämän päivän suurimmista lohkoketjuteknologiaan linkittyvistä innovaatioista on tehty Ethereumin lohkoketjua hyödyntäen.

Ethereum on kryptovaluuttojen alustakategorian suurin ja tunnetuin kryptovaluutta. Ethereumin päälle on mahdollista ohjelmoida erilaisten hajautetun talouden sovellusten (DeFi) lisäksi myös mm. älysopimuksia ja hajautettuja sovelluksia (dApp). Ethereumin alustalle rakennettavien sovellusten tavoitteena on usein kolmansien osapuolten ja erilaisten välikäsien, kuten pankkien poistaminen. Ethereumin merkitys kryptovaluuttamarkkinoilla on valtava ja suurin osa viime vuosien aikana markkinoille tulleista uusista kryptovaluutoista on rakennettu Ethereumin lohkoketjun päälle.

Ethereumin lohkoketju on täysin hajautettu, eikä se ole minkään yksittäisen tahon hallinnassa. Ethereumilla tarkoitetaan koko Ethereumin ekosysteemiä. Tämän ekosysteemin sisällä toimii myös Ethereumin oma kryptovaluutta ether (ETH). Etherin päämääränä on toimia ikään kuin virtuaalisena polttoaineena Ethereumin alustan käyttämiselle. Jokainen Ethereumin päälle rakennettu sovellus tarvitsee aina tietyn määrän etheriä toimiakseen ja ethereitä käyttämällä onkin mahdollista hankkia laskentatehoa Ethereumin verkosta.

Ethereumin lohkoketjussa olevien sovellusten määrä ja laatu, sekä lohkoketjussa suoritettavien transaktioiden määrä vaikuttavat luonnollisesti Ethereumin ekosysteemin arvoon. Mikäli Ethereumin ekosysteemin suosio kasvaa ja sen päälle rakennetaan esimerkiksi uusia ja innovatiivisia DeFi-sovelluksia, niin luonnollisesti myös ethereitä kuluu enemmän. Ethereiden kasvava käyttö johtaa Ethereumin ekosysteemin arvon kasvuun. DeFi-palveluiden suosion kasvu onkin näkynyt viime aikoina suoraan myös Ethereumin ekosysteemin kasvaneena käyttönä. Monille herää varmasti tässä vaiheessa kysymys, että mitä DeFi:llä käytännössä tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä ihmisille on. Näistä lisää seuraavaksi.

DeFi ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Decentralized Finance (DeFi) on kokonaisuus, joka liittyy läheisesti Ethereumin alustaan. DeFi on yleisnimitys erilaisille palveluille, jotka pyrkivät rakentamaan kokonaan uuden finanssialan sektorin, joka ei ole riippuvainen perinteisestä pankkimaailmasta. Teoriassa DeFi ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen lohkoketjupohjaiseen alustaan, mutta todellisuudessa suurin osa DeFi -palveluista toimii Ethereumin alustan päällä. Ethereumin alustan päällä toimiminen tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä suurimmalla osalla markkinoiden suosituimmista DeFi -palveluista ei todellisuudessa ole omaa lohkoketjua, joten niiden kaikki toiminta tapahtuu Ethereumin lohkoketjussa.

Erilaisten DeFi -palveluiden määrä kasvaa tällä hetkellä huimaa vauhtia. DeFi pitää sisällään jo aivan lähitulevaisuudessa kaikki vastaavat palvelut, joita perinteiset pankit tällä hetkellä tarjoavat. Erilaiset DeFi palvelut mahdollistavat jokaiselle avoimen markkinan, joka toimii perinteistä pankkijärjestelmää tehokkaammin. DeFi tuo perinteisistä pankeista tutut palvelut nykyisistä keskitetyistä järjestelmistä täysin uusiin hajautettuihin järjestelmiin. Näiden järjestelmien edut nykyisiin verrattuna ovat kiistattomia.

DeFi:ä kuvaa parhaiten termi digitaalinen vallankumous. DeFi mahdollistaa miljardien perinteisten pankkijärjestelmien ulkopuolella olevien ihmisten pääsyn pankkipalveluiden piiriin. Kryptovaluutat ovat ehdottomasti yksi DeFi:n tärkeimmistä tukipilareista. Ilman kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa ei olisi myöskään DeFi -palveluja.

DeFi vaikuttaa eniten maapallon köyhimpien maiden ihmisten elämään. Pian ihmiset, jotka eivät ole ennen päässeet pankkien palveluihin käsiksi, voivat saada korkoa talletuksilleen, nostaa talletuksiaan vastaan lainaa ja lähettää rahaa toisilleen alhaisin kustannuksin silmänräpäyksessä. Bitcoinia ja eri DeFi -palveluita hyödyntämällä voi kuka tahansa sosioekonomiseen asemaan katsomatta toimia itse itsensä pankkina. Perinteisen pankkitilin puute ei ole enää esteenä esimerkiksi korkotuottojen nostamiselle tai lainan saamiselle.

Vaikka DeFi:n hyödyt korostuvatkin maapallon köyhimmissä maissa, niin tulee se muuttamaan myös länsimaissa elävien ihmisten tapaa käyttää pankkipalveluja. Eri DeFi -palvelut ovat saaneet runsaasti julkisuutta vuoden 2020 aikana. DeFi:n mahdollistamat laina- ja talletuspalvelut ovat saavuttaneet viime aikoina suuren suosion sijoittajien keskuudessa. Tällä hetkellä pankit eivät tarjoa talletuksille korkoa, joten eri DeFi -palveluista saatava useiden prosenttien vuosikorko näyttäytyy sijoittajille erittäin houkuttelevana vaihtoehtona.

DeFi kehittyy tällä hetkellä valtavaa vauhtia ja uudenlaisia palveluita saapuu markkinoille jatkuvalla syötöllä. Hyvänä esimerkkinä DeFi:n kehityksestä ovat viime aikoina markkinoille saapuneet DeFi-pohjaiset futuurit ja muut monimutkaisemmat sijoitusinstrumentit. Muutamien vuosien kuluttua voi olla hyvinkin mahdollista, että perinteinen pankkimaailma tarjoaa huomattavasti vähemmän erilaisia palveluita, kuin mitä hajautettujen lohkoketjujen päälle rakennetut erilaiset DeFi -palvelut tarjoavat.

DeFi on tällä hetkellä ehdottomasti yksi kryptovaluuttamaailman kuumimmista trendeistä. DeFi on täysin ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka mahdollistamat hyödyt perinteisiin järjestelmiin verrattuna ovat kiistattomia. DeFi pitää jo tällä hetkellä sisällään lukuisia erilaisia perinteisestä pankkimaailmasta tuttuja palveluita. DeFi -palveluiden määrä on jatkuvassa kasvussa ja uusia, entistäkin innovatiivisempia ratkaisuja saapuu markkinoille jatkuvasti. Tulevaisuudessa erilaiset lohkoketjuteknologiaan pohjautuvat DeFi -palvelut tulevat todennäköisesti muuttamaan maailmaamme enemmän kuin voimme tänä päivänä kuvitellakaan.

Mikko Soon Kryptovaluutta-asiantuntija
Share the post:
Last updated: 09.02.2023 11:35
European Regional Development Fund Leverage from the EU